BIBLIOGRAPHY

379 dienas  Janis Kronlins

Amber Armies The military histories of Estonia, Latvia, and Lithuania     unpublished Arvo Vercmer

A Woman In Amber  Agate Nesaule

Aizsargs #1 1925

ARCHIVS     Redaktors Edgar Dunsdorfs

Army Group North  The Wehrmacht In Russia  by  Werner Haupt

Belorussia 1944 The Soviet General Staff Study David Glantz Harold Orenstein

Black Cross Red Star Volume 1 Christer Bergstrrom  Andy Mikhailov

Bridgehead Kurland Franz Kurowski

Bruņoto Vilcienu Pulks J.Lavenieks

Citadel  The Battle Of Kursk  Robbin Cross

Deadlock Before Moscow  Army Group Center 1942-1943  Frantz Kurowski

DPs Europes Displaced Persons, 1945-1951     Mark Wyman

Freeing The Baltic    Geoffrey Bennett

Forgotten Legions  Obscure Combat Formations Of  The Waffen SS  Antonio J. Munoz

Fortress Cholm  Oskars Perro

German Battle Tactics On The Russian Front 1941-1945  Steven H. Newton

Hell On The Eastern Front  The Waffen SS War In Russia 1941-1945 Christopher Ailsby

History Of Latvia   Alfred Bilmanis

Images Of Barbarossa The German Invasion of Russia 1941  Christopher Ailsby

Informācija par Latviešu Leģionu Aleksandrs Plensners  Pinnebergā 1949

Jukums Vāciets Latviešu Strēlnieku Vēsturiskā Nozīme Jukums Vāciets

Kurland 1944/1945 W. Haupt

Lacplesis # 4 1936 

Lacplesis # 7 1939

Lacplesis #9 1939

Latvian Legion  Arthur Silgailis  English version.

Latviešu Karavīru Dziesmas Daugavas Vanagi

Latviešu Kaŗavīru Traģēdija Zviedrijā O. Freivalds  E. Alksnis

Latviešu Karavīrs Otra Pasaules Kaŗa Laikā  Volumes1-8  Daugavas Vanagu publication

Latviešu Leģionāri     Daugavas Vanagi izdevums

Latviešu Leģions  Arthur Silgailis Latvian version

Latviešu Nacionālo Partizānu Karš 2 Volumes Heinrihs Strods

Latviešu Strēlnieki vol 1-34 Latvian Strēlnieki organization

Latviešu Strēlnieki Cīņā Par Oktobra Revolucijas Uzvaru     K. Kaimiņš

Latvijas Atbrīvošanas Kara Vēsture VI - VII Ģenerālis M. Peniķis

Latvijas Atbrrīvošanas karš 1918. 1920.     Ģenerālis Pēteris Radziņš   2005

Latvijas Kara Muzeja Gadagrāmata I-VIII     Latvijas Kara Muzejs

Latvji Karā  Jānis Freimanis

Lost Victories  Field Marshal Erich Von Manstein

Man Pulka Kauju Gaitas Vilis Jānums

Mums Jāpārnāk Latviešu Karavīri Pēdējie Berlīnes Aizstāvji  Aivars Pētersons

Pa Aizputinātām Pēdām     Uldis Ģērmanis,     Jukums Vācietis

Neatzītie Karavīri     Rolands Kovtuņenko

Par Zemi, Ko Mīlam     Udo Intis Sietiņš

PSR Kaujinieki Latvijā (1941-1945) I daļa     Heinrihs Strods

Mana Pulka Kauja Gaitas Vilis Janums

Neatzītie Karavīri     Rolands Kovtuņenko

Red Storm On The Reich  Christopher Duffy

Red Swarm  Soviet Rifle Divisions Formed from 1942-1945 vol X  Charles C. Sharp

Reiz Cēlās Strēlnieks Sarkanais Ģenerālmajors P. Baumanis, Ģeneralmajors J. Čaša 

Retreat From Leningrad Army Group North 1944/1945     Steven Newton

Sparnota Latvija 1930-1940  Monthly Latvian aviation magazine

Soviet Casualties and Combat Losses in the 20th Century Col.-Gen. G.F. Krivosheev

Stumbling Colossus  David M. Glantz

Tēvija Latvian Newspaper during the German Occupation

Thunder on the Dnepr  Bryan Fugate Lev Dvoretsky

Retreat From Leningrad Army Group North 1944-1945  Steven H. Newton

The 900 Days  The Seige Of Leningrad  Harrison E Salisbury

The Baltic Revolution  Anatol Lieven

The Baltic States  Years Of Dependence 1940-1990  R Misiunas R. Taagepera

The Black Book Of Communism  Crimes Terror Repression Translated. By J. Murphy,  and M. Kramer

The Latvians In America 1640-1973 by M. Karklis, L. Streips,

The Murder of Jews In Latvia Translated from German to English by Laimdota Mazzarins

The Russo-German War 1941-1945  Albert Seaton

The Undefeated Nation Adolfs Blodnieks

These Names Accuse Latvian National Fund in the Scandinavian Countries

The Waffen SS  Herbert Walther

Total Terror Albert Kalme

Unpunished Crimes Tadeušs Puisāns

Valmieras Kājnieku Pulka Vēsture 1919.-1929.   Pulka Vēstures Komisija

Vecie Latviešu Strēlnieki Kārlis Preiss

Varonu Sejas Jānis Kaktiņš

BACK

©