LATVIEŠU BRUNOTO VILCIENU PULKS

Jānis Lavenieks 1971