Ligotu Jēkabs

Pusnakts parāde pie Brīvības piemineļka

Balāde

1.
10.
Pusnakti, kad zvaigznes spulgo, Stājas garās rindās vīri  —
Gaisos slienas granīts balts,  Pilnas ielas, bulvārs, skvērs, 
Mostas tēvuzemes sargi, Pusnaktī, kad zvaigznes spulgo — 
Pulkvedis tiem priekšā stalts! Netaisnos un taisnos svērs!
2
11.
Mostas Ložmetēju kalnā,  Ak, tie pārbaudīt nāk sirdis  — 
Tīreļpurvu dumbri kūp,  Jauna mantinieku cilts!
Nāvessalas šķautņu gultā  Vērts vai mirt bij tēvuzemei  — 
Ceļas kareiv's, zirgā klūp. Jeb vai viss tik māņi, vilts?
3.
12.
Mostas smagi lauku vīri,  Augšā tur, uz staru tilta,
Zeme kam pie kājām vēl,  Tauta — visa zeme redz
Ceļas smuidri sārti zēni,  Tautas svētais gunskurs liesmo — 
Bezbēdība acīs kvēl. Tautas sirdis viņu dedz!
4.
13.
Tur no Rudbaržiem nāk citi,  Nomodā stāv Tautas Vadons, 
Airītēm, kur krusti trīs,  Ģenerālis šķēpu tur!
Zolts no Slokas durkļu cīiņām,  Esi droša, tēvuzeme,
Uzvaru kur ieguvis. Gūtais nezudīs nekur!
5.
14.
Nāk no novembra kaujām —  Dīvains klusums pārņem vīrus  —
Torņakalna slavas rīts! Nāves brūcē saldums liets:
Nāk no Jelgavas, no Saules, —  Ak, kā plaukst nu tēvuzeme, 
Kur vien cīņu pēdās mīts! Nāves ceļš nav velti iets!
6.
15.
Nāk no svētiem Brāļu kapiem—  Un kad rītā nodzied gaiļi, 
Latve - māte svētī tos, Pusnakts parādei ir gals. 
Mirušie par tēvuzemi Brīvestības cīnītāji,
Ērkšķu asins vaiņagos. Nerims, nerims gara balss!
7.
16.
Pirmais pulkvedis tiem priekšā — Tēvuzemei zvērējuši 
Baigo janvārdienu balsts;  Latvju tauta, latvju valsts. 
Pirmie drošie ticētāji— Granīts zvērastam par ķīlu  — 
Kad no mūžiem dzima valsts! Mīlestība - viņa balsts!
8
17.
Pirmais pulkvedis tiem priekšā — Svētā parāde kad galā  —
Baltas veļu laivas slīd Laivas pazūd miglājos... 
Rīgas - Daugaviņas krastā,  Mierināti veļu pulki  —
Zvaigznes tris kur gaisos spīd! Veļu māte saņem tos.
9
18.
Garās rindās karotāji Baltais granīts gaisos slienas 
Nāk, kur granīts augšam slej,  Mūžam Latvijai būs būt!
Latves zvērastam trīs zvaigznes — Mirušie un dzīvie sargā —
Šķēpi šķind un dzirkstis dej. Gaišai augt un stiprai kļūt! — — —

19.
Pusnaktī, kad zvaigznes spulgo, 
Gaisos slienas granīts balts —
Svētā parāde kad galā —
Ritos atmirdz gaismas šalts.

__________________________________
Lacplesis No. 4. 1936. lpp. 2