KARAVĪRU VĀRDI ŠĪS LAPĀS
SOLDIER NAMES LISTS ON THIS SITE

     Latviešu Strēlnieku Vardi (Latvian Riflemen)

     Slavas Laukos Kritušie Varoņi (Riflemen Heros)

     Latviešu Strēlnieki Brāļu Kapos (Riflemen Buried in Brāļe Cemetery)

    Kritušie Valmieras pulka karavīri

  Kritušie Leģionāri Lestenē  (Soldiers Buried at Lestnes)

 Kritušie_Leģionāri Mores  (Soldiers Buried at Mores)

Dzelz Krusta Kavelieri (Iron Cross Winners)

Mirušo Saraksts Tēvia Avīze Rīgā 1942-1944 (Obituaries TĒVIJA Newspaper)

  Latviešu Virsnieki - Nāvē 1940 - 1941 (Soldiers Murdered By the Russians)

Latviešu Studenti uz Sibīriju 1940 (Latvian Students sent to Siberia 1940)

ATPAKAļ