18. KURZEMES BATALJONA 1942 PAVĒLES

NUMURS un VIETA
1. Rīgā 1. aprīlā 76. Stoļpcos 1. jūlījā.
2. Rīgā 2. aprīlī. 77. Stoļpcos 3. jūlījā.
3. Rīgā 3. aprīlī. 78. Stoļpcos 4. jūlījā.
4. Rīgā 4. aprīlī. 79. # 6 Pavēle 78 5. jūlīja.
5. Rīgā 5. aprīlī. 80.
6. Rīgā 6. aprīlī. 81. Stoļpcos 8. jūlīja
7. Rīgā 7. aprīlī. 82. Stoļpcos 11. jūlīja.
8. Rīgā 8. aprīlī. 83. Stoļpcos 13. jūlīja.
9. Rīgā 9. aprīlī. 84. Stoļpcos 15. jūlīja.
10. Rīgā 10. aprīlī. 85. Stoļpcos 16. jūlīja.
11. Rīgā 11. aprīlī. 86. Stoļpcos 17. jūlīja.
12. Rīgā 12. aprīlī. 87. Stoļpcos 19. jūlīja.
13. Rīgā 13. aprīlī. 88. Stoļpcos 20. jūlīja.
14. Rīgā 14. aprīlī. 89. Stoļpcos 21. jūlīja.
15. Rīgā 15. aprīlī. 90. Derevno 23. jūlīja.
16. Rīgā 16. aprīlī. 91. Derevno 27. jūlīja.
17. Rīgā 17. aprīlī. 92. Derevno 31. jūlīja.
18. Rīgā 18. aprīlī. 93. Derevno 5. augustā.
19. Rīgā 19. aprīlī. 94. Malibcki 6. augustā.
20. Rīgā 20. aprīlī. 95. Stoļpcos 15. augustā.
21. Rīgā 21. aprīlī. 96. Slonimā 19. augustā.
22. Rīgā 22. aprīlī. 97. Slonimā 22. augustā.
23. Rīgā 23. aprīlī. 98. Smoleviči 24. augustā.
24. Rīgā 24. aprīlī. 99. Smoleviči 26. augustā.
25. Rīgā 25. aprīlī. 100. Smoleviči 29. augustā.
26. Rīgā 28. aprīlī. 101. Smoleviči 31. augustā.
27. Rīgā 29. aprīlī. 102. Strzalowo 12. septembrī.
28. Rīgā 30. aprīlī. 103. Strzalowo 13. septembrī.
29. Rīgā 1. maijā. 104. Nowo-Poļņā 14. septembrī.
30. Rīgā 2. maijā. 105. Nowo-Poļņā 15. septembrī.
31. Rīgā 3. maijā. 106. Przyborowo 16. septembrī.
32. Rīgā 4. maijā. 107. Przyborowo 19. septembrī.
33. Rīgā 8. maijā. 108. Kozin 20. septembrī.
34. Pauzerkaserue 9. maijā. 109. Hancewicze 24. septembrī.
35. Minskā 10. maijā. 110. Hancewicze 25. septembrī.
36. Minskā 11. maijā. 111. Hancewicze 26. septembrī.
37. Minskā 12. maijā. 112. Hancewicze 28. septembrī.
38. Minskā 13. maijā. 113. Hancewicze 30. septembrī.
39. Minskā 17. maijā. 114. Hancewicze 3. oktobrī.
40. Minskā 18. maijā. 115. Hancewicze 5. oktobrī.
41. Minskā 19. maijā. 116. Hancewicze 10. oktobrī.
42. Minskā 21. maijā. 117. Hancewicze 14. oktobrī.
43. Minskā 22. maijā. 118. Hancewicze 16. oktobrī.
44. Minskā 23. maijā. 119. Hancewicze 19. oktobrī.
45. Minskā 24. maijā. 120. Hancewicze 21. oktobrī.
46. Minskā 25. maijā. 121. Hancewicze 24. oktobrī.
47. Minskā 26. maijā. 122. Hancewicze 26. oktobrī.
48. Minskā 27. maijā. 123.
49. Minskā 28. maijā. 124. Hancewicze 29. oktobrī.
50. Minskā 29. maijā. 125. Hancewicze 31. oktobrī.
51. Minskā 30. maijā. 126. Hancewicze 1. novembrī.
52. Minskā 32. maijā. 127. Hancewicze 2. novembrī.
53. Minskā 1. jūnijā. 128. Hancewicze 3. novembrī.
54. Minskā 2. jūnijā. 129. Hancewicze 5. novembrī.
55. Stolpcos 4. jūnijā. 130. Hancewicze 6. novembrī.
56. Stolpcos 5. jūnijā. 131. Hancewicze 10. novembrī.
57. Stolpcos 6. jūnijā 132. Hancewicze 12. novembrī.
58. Stolpcos 10. jūnijā 133. Hancewicze 13. novembrī.
59. Stolpcos 11. jūnijā 134. Hancewicze 14. novembrī.
60. Stolpcos 12. jūnijā 135. Hancewicze 17. novembrī.
61. Stolpcos 13. jūnijā 136. Hancewicze 18. novembrī.
62. Stolpcos 14. jūnijā 137. Hancewicze 24. novembrī.
63. 138. Hancewicze 27. novembrī.
64. Stoļpcos 16. jūnijā 139. Hancewicze 30. novembrī.
65. Stoļpcos 18. jūnijā 140. Hancewicze 3. decembrī.
66. Stoļpcos 19. jūnijā 141. Hancewicze 5. decembrī.
67. Stoļpcos 21. jūnijā 142. Hancewicze 10. decembrī.
68. Stoļpcos 22. jūnijā 143. Hancewicze 15. decembrī.
69. Stoļpcos 23. jūnijā 144. Hancewicze 18. decembrī.
70. Stoļpcos 24. jūnijā 145. Hancewicze 20. decembrī.
71. Stoļpcos 25. jūnijā 146. Hancewicze 22. decembrī.
72. Stoļpcos 26. jūnijā 147. Hancewicze 24. decembrī.
73. Stoļpcos 27. jūnijā 148. Hancewicze 28. decembrī.
74. Stoļpcos 29. jūnijā 149. Hancewicze 30. decembrī.
75. Stoļpcos 30. jūnijā 150. Hancewicze 31. decembrī.