CIK LATVIEŠU KAŖAVĪRU VAREJA ATRASTIES VĀCIJĀ

KAPITULĀCIJAS LAIKĀ?

15. divīzijā bija (apaļos skaitļos, pēc zaudējumiem Pomerānijas kaujās) ap   12,000
Tornas būvpulkos (1944. gada 15. nov. noteikti pēc dienas ziņām bija    
1559 instr. un 5908  kareivju vai kopā 7684, bet skaits mainījās uz leju).   ap  
7,000
Izplētņlēcēju kursos Veronā, Italija    
3,500
Zemespersonāls vācu lidlaukos     
14,000
Gaisaspēku palīgi   
4,000
Vācu karaspēka vienībās   
23,000
Izpalīgi vācu ksp. vienībās (uz 1945. g. 1. janvāri)   
3,200
Kārtības policijas as savrupdienesta vīri   
1,100
Vācu jūras flotē    
900
Frontes teātrī, Leģiona slimnicas personāls, citas  mazākas vienības     
200

Nepārbaudāms skaits no vācu iestādēm mobilizēto kaŗavīru
(par kuŗiem ziņas latviešu ģenerālinsp.
 stābam nav sniegtas)  

 


10,000

KZ nometnēs un citur (apcietinājumu vietās, 1944. gada 1. decembrī KZ nometnēs
— Stuthofā
365 kurelieši un Mackavā 960 latviešu karŗaviri, no kuŗiem gan lielu daļu vēlāk atbrīvoja un ieskaitīja Leģiona vienībās, bet daļa arī netika atbrīvota)     
 

 

500

vai kopā      
 
79,400