BATALJONUS APVIENO PULKOS

 

Grāmatā Zur Geschichte der Ordnungspolizei 1936 1945 (Koblenz, 1957.) II daļā G. Tesina (Tessin) rakstā „Die Stābe und Truppeneinheiten der Ordnungspolizei” 59. lpp. raksta:

„Kārtības policijas priekšnieks 1943. g. 31. maijā deva telegrāfisku rīkojumu uzstādīt pa vienam policijas pulkam (katru no 4 bataljoniem) Lietuvā un Latvijā. Pulku štābus un mazas sakaru vienības pie bataljoniem vajadzēja saformēt no vāciešiem, bet pulku virsnieki un instruktori bija jāņem no baltiešu tautām. Pulku uzstādīšanai bija jāizmanto jau pastāvošie Kārtības dienesta bataljoni. Pavēle par Rīgas policijas pulka uzstādīšanu 1943. g. 27. jūlijā vēl nebija parakstīta.”

Pavēli par latviešu policijas pulka saformēšanu KdOL deva 1943. gada 1. augustā. 1944. g. februārī saformēja vēl divus citus pulkus. Šais 3 pulkos iekļāva 11 jau pastāvošos bataljonus. Pulkus iesaistīja aizstāvēšanās cīņās frontes pirmajās līnijās Latvijas robežas tuvumā.

      1944. g. septembrī pulkus kā kaujās smagi cietušus izņēma no frontes un pārveda uz Rīgu, kur 1. Rīgas pulku pārformēja, bet 2. un 3. pulku izformēja pilnīgi. Tanī pašā laikā ģen. Jekelns pavēlēja saformēt jaunu 2. (Kurzemes) pulku no savrup dienesta policijas un aizsargiem.

2. Kurzemes Policijas Pulks
2. Liepajas Policijas Pulks
3. Cešu Policijas Pulks

ATPAKĻ