LATVIEŠU VIRSNIEKI - KOMŪNISTU UPURI 1940.-41. G.

Latvian Soldiers Lost From Russian Occupation 1940-41

Ar 1 apzīmētie izdarījuši pašnāvību vai atrasti noslepkavoti Latvijā;

Those marked with 1committed suicide or Hiding in Latvia;

Ar 2 apzīmēti apcietinātie;

Those marked with 2 were imprisoned;

Ar 3 apzīmēti uz "kursiem" aizvestie un 13./14. jūnijā deportētie;

Those marked with a 3 were diported 13/14 June

Ar 4 apzīmēti sarkanarmijai atkāpjoties lidz aizrautie;

Those marked with 4 were taken with the retreating Russians;

Ar 5 apzīmētie krituši partizāņu cīņās;

Tose marked with 5 lost their lives in partizan fighting;

Iekavās pēc vārdiem: 24. territoriālā strēlnieku korpusa vienības nosaukums

vai divīzijas numurs un Latvijas armijas vienības nosaukums vai kājnieku

pulka numurs.

The marks after the names are unit numbers.

1 Anšmits J., atv. viltn.
1 Blumbergs V., vltn. (Avp) 
1 Bolšteins L., ģenerālis 
1 Brādiņš A., vltn. (6) 
1 Braže V., vltn. 
1 Brunners, ltn. (8)
1 Brunners, ltn. (8)
1 Čakstiņš, ltn. (8) 
1 Čakstiņš, ltn. (8) 3
1 Celmiņš Fr., pulkv. (Ast) 
1 Cielens O., atv.ltn. 
1 Dāvis P., kapt. (7)
1 Delveris T., vltn. (Avp) 
1 Dundurs K., ltn. (AT)
1 Ērglis J., atv.pltn. 
1 Feldmanis Fr., vltn. (183/10) 
1 Fogelmanis N., atv. pulkv. 
1 Goppers K., atv. ģenerālis 
1 Grīnbergs R., atv. pltn. 
1 Grīnfelds, vltn. (Kra)
1 Grundmanis Ž., atv. vltn. 
1 Gūtmanis K., kapta (7) 
1 Hermansons F., atv.pltn.
1 Hermansons F., atv.pltn.
1 Holanders K., kapt. 
1 jansons A., atv. pitn. 
1 Kalnietis L., kapt. (7)
1 Kalniņš J., vltn. 
1 Kārkliņš L., ltn. (181) 
1 Ķergalvis K., vltn. (181) 
1 Ķevešāns M., vltn. (Jp) 
1 Krūmiņš V., kapt. 
1 Lepše, vltn.
1 Lielbriedis J., kapt.
1 Liepiņš A., kapt. (Sap) 
1 Liepiņš V., kapt. (3) 
1 Linmeijers M., kapt. (183/12) 
1 Lucs E., vltn. (Kra) 
1 Lūkins M., pltn. 
1 Lulla A., kapt. 
1 Muižulis A., pltn.
1 Ola Ž., atv. kapt.
1 Ozoliņš T., ltn. (7) 
1 Ozoliņš, vltn. 
1 Penka O., vltn. (Avp)
1 Pincers V., pltn. (K) 
1 Prauls K., ģenerālis 
1 Puriņš, vltn. 2 Puris A., kapt. (183
1 Rinks E., kapt. (F1) 
1 Šēnfelds K., kapt. (Aad)
1 Skuja P., vltn. (181/4) 
1 Sniķeris V., vltn. 
1 Streipa J., pulkv. (Ast) 
1 Šūlmanis A., atv. ltn. 
1 Vītols, ltn. (Jp) 
1 Zālitis J., pltn.
1 Zariņš K., kapt. Jp) 
1Dreikands, ārsts-pltn. (183/8) 
1Ozoliņš J., kapt. (K/7) 
1Ozols P., kapt. (181/1) 
1Sarma-Freivalds A., kapt. (Aist) 
2 Ābele M., kapt. (183)
2 Aleksandrovs J., kapt. 
2 Anžjānis J., vltn. (181) 
2 Aparnieks A., pltn. 
2 Asafrejs A., ltn. (181)
2 Auziņš J., kapt. (181/Vdp) 
2 Bachs, Ž., ģenerālis
2 Balodis J., ģenerālis 
2 Bankins K., atv. pltn.
2 Baumanis G., kapt. 
2 Bebris T., kapt. (181)
2 Bečs I., kapt.
2 Bečs I., kapt.
2 Bekmanis J., pltn. (11/183) 
2 Berģis G., vltn. (183) 
2 Berķis A., ltn. (K613/Sma)
2 Berkis Kr., ģenerālis
2 Berlands, kapt. (181) 
2 Bērziņš, kapt. (181) 
2 Bezdelīga J., vltn. (183/7) 
2 Bite J., vltn. (181/6) 
2 Briesma R., pulkv. (5) 
2 Brūders A., kkapt. (Fl) 
2 Brutāns Z., vltn. (183/Astb) 
2 Celmiņš H., atv. kapt.
2 Ceplītis J., kapt. (181/AT) 
2 Ceriņš P., kapt. (183/9)
2 Cervinskis F., pltn. (181) 
2 Červinskis pltn. (181) 
2 Čukurs A., vltn. (11)
2 Dālbergs A., ģenerālis
2 Danebergs, A., ģenerālis 
2 Dauge K., pltn. (181/4) 
2 Dekšenieks Br., vltn. (181/6) 
2 Dērups H., (183/9) 
2 Dzintarnieks I., (181/2) 
2 Dzintars A., kapt. (Zap) 
2 Dzirnieks T., vltn. (181) 
2 Dzirnieks, ltn. (183)
2 Eichlers H., vltn.
2 Erniņš R., kapt. (183) 
2 Fridrichsons, J., ltn. (AT) 
2 GaldiņšV.,kapt.(181/6) 
2 Ģinters E., kltn. (Avp) 
2 Graudums J., kapt. (181/2) 
2 Greble J., atv.ltn.
2 Greble J., atv.ltn. 
2 Grunte O., ltn. (181/AT) 
2 Gulbis R., kapt. (K/Vap) 
2 Gūtmanis A., vltn. (181) 
2 Hartmanis M., ģenerālis
2 Hausmanis N., pltn. (181/2) 
2 Helmanis H., atv. kapt. 
2 Indāns J., ģenerālis
2 Inka A., kapt. (11) 
2 Ivans P., kapt.
2 Ivans P., kapt. 
2 Jakimovičs A., vltn. (181/3) 
2 Jakubovs V., atv. pltn. (Avp) 
2 Jandavs K., ltn. (K/Sma) 
2 Jansons N., kapt. (181/5) 
2 Jansons, atv. pulkv. 
2 Jeske M., ģenerālis 
2 Jurjāns J., vltn. (183/3) 
2 Jurka, kapt.
2 Jurka, kapt.
2 Kalniņš A., vltn. (K/Aad) 
2 Kalniņš Fr., kapt. (181/6) 
2 Kalniņš M., pltn. (Robežs.) 
2 Kampars V., vltn. (3) 
2 Kārkliņš E., kapt. (183/Avp) 
2 Kārkliņš J., altn. (Avp)
2 Kārkliņš T., pltn. (Ast) 
2 Karobovskis, atv. pltn. (Avp)
2 Kauliņš J., atv, pltn. 
2 Kēlers A., pltn. (3) 
2 Kenga F., kapt. (AT)
2 Ķilpe E., vltn. (183/7) 
2 Ķīselis J., atv. kapt.
2 Ķīsis K., vltn./kapt. (181) 
2 Kļaviņš R., ltn. (181/1) 
2 Klinsons R., ģenerālis 
2 Klungsts A., kapt. (181/6) 
2 Kochs, itn. (181) 
2 Kochs, Itn. (K/Avp)
2 Konrādijs A., Itn. (K/Aad) 
2 Krauja V., Itn. (181/3) 
2 Kraulis T., kapt. (183/11) 
2 Kraulis, vltn. (Sab) 
2 Krīpens K., pltn. (183/Ast) 
2 Kristiņš J., vltn.
2 Kristiņš J., vltn. 
2 Krūklis R., kapt. (9) 
2 Krūmiņš O., vltn. (183/AT) 
2 Krūmiņš R., Itn. (183) 
2 Krūms R., Itn. (183) 
2 Krustinš A., ģenerālis 
2 Krūzītis R., vltn. (183) 
2 Kūlis M., Itn. (K/Sma) 
2 Langmanis E., kapt. (181/Zart) 
2 Lapsa J., pltn. (Robežs.) 
2 Lapsala J., kapt. (183/Zdp) 
2 Lapsala J., kapt. (183/Zdp) 
2 Lauberts J., kapt. (181) ? 
2 Laukmanis E., vltn. (181/3) 
2 Lazdinš, Itn. (183) 
2 Leja P., Itn. (183/Sap) 
2 Līdacis J., Itn. (K/Sma) 
2 Lielbriedis R., pltn. (K/Sma) 
2 Liepiņš O., kapt. (181/Ast) 
2 Liepiņš V., vltn. (181/Jp) 
2 Liguts V., ltn. (5)
2 Luturs V., vltn./kapt. 
2 Lūzums J., ltn. (183)
2 Makarovs A., kltn.
2 Mamis V., vltn.
2 Mateuss K., pulkv. (Ksk) 
2 Mežulis K., vltn. (181) 
2 Milgrāvis S., vltn. (K/Avp) 
2 Mordaks V., kapt.
2 Orleans A., ltn. (Kra) 
2 Ošiņš N., kapt. (6) 
2 Ozoliņš O., atv. vltn. 
2 Ozols L., vltn. (Jp) 
2 Ozols M., atv. vltn. 
2 Paleja M., pltn. (183) 
2 Paparde J., kapt. (181) 
2 Pētersons A., atv. ltn. (Avp) 
2 Petkevičs V., kapt.
2 Petkevičs V., kapt. 
2 Petrītis V., kapt. (183) 
2 Porietis K., kapt. 
2 Prauliņš A., atv. kapt. 
2 Priedītis J., atv. pltn. (Avp) 
2 Puksis J., pulkv. (183/Jp) 
2 Pumpe K., kltn. (Ast) 
2 Raudinš J., ltn. (181/5)
2 Remess P., vltn.
2 Rimša N., vltn. (3)
2 Ritenbergs V., avltn. (183/AT) 
2 Rodiņš K., vltn. (Kra) 
2 Romans V., vltn. (183/Sap) 
2 Ronis A., pltn. (181/Ast)
2 Rozenšteins H., ģenerālis
2 Rozentāls J., pulkv. (181/Vdp) 
2 Rožinskis V., ārsts-pltn.(181/Jp)
2 Rubenis E., ltn. (K/Sma) 
2 Rudevics K., pltn. (181/2) 
2 Rudgalvis J., kltn. (5) 
2 Runge V., kapt., (181) 
2 Salna V., vltn. (K/Avp) 
2 Sāns J., kapt.
2 Saprātnieks T., kapt. (Ksk)
2 Senka E., vltn. (12) 
2 Skaidrais V., ārsts-ltn. (181/1) 
2 Skujiņš J., pulkv. (4) 
2 Slapjums V., ltn. (181/5) 
2 Šlķerstens E., vltn. 
2 Smelte O., ltn. (K/Sma) 
2 Spalviņš V., pltn. (181/AT) 
2 Šteinmanis J., ltn. 
2 Studāns A., vltn. (K/Sma) 
2 Stulpiņš J. pulkv. (2) 
2 Šveiferts V., kapt. (181) 
2 Tenters K., pltn. (K/Ast) 
2 Tervītis J., vltn. (3)
2 Timermanis J., kapt. (183/7) 
2 Tīrulis A., vltn. (K/Avp) 
2 Tone H., ltn. (183)
2 Traubergs K., altn. (181/Kdp) 
2 Trukšāns St., ltn. (181) 
2 Tumšēvics Ž., kapt. (183) 
2 Ukmanis-Hofmanis V., kapt.(181/3)
2 Ukrijs J., kapt. (181/2) 
2 Ulmanis L., ltn. (K/Sma) 
2 Upītis J., pulkv. (K/Ast) 
2 Veckalniņš A., atv. vltn. 
2 Vidiņš K., pltn. (8) 
2 Vītoliņš K., vltn. 
2 Zābers K., akltn. (181) 
2 Žagariņš P., vltn. (K/Aist) 
2 Zālitis J., pltn. 
2 Zariņš J., vltn. (183) 
2 Zariņš J., vltn. (K/Avp) 
2 Zariņš M., vltn. (Robežs.) 
2 Zariņš R., kapt. (181/3) 
2 Zemgals H., ltn. (183/AT) 
2 Ziediņš A., vltn. (181/5 ) 
2 Zilla-Zillaps J., vltn. (183/Jp) 
2 Znotiņš V., vltn. (181) 
2Kalniņš V., pulkv. (Robežs.) 
2Kociņš Fr., atv. pltn.
2Malcenieks V., pulku. 
3  Lapiņš P., pltn. (183/Ldp) 
3 Ābelītis J., pltn. (183/11)
3 Āboliņš O., kapt. (AT) 
3 Āboliņš, kapt. (181) 
3 Ābols J., Itn. (K613/Sma) 
3 Āboltiņš J., ltn. (183/AT) 
3 Āboltiņš J., pltn. (183/Aksk) 
3 Āboltiņš, kapt. (181/5) 
3 Actinš V., vltn. (181) 
3 Akermanis A., atv.pltn.
3 Akermanis A., atv.pltn.
3 Alksnis E., vltn. (183) 
3 Alsinš R., kapt. (183) 
3 Andersons, kltn. (183/Sap) 
3 Andersons, vltn. (K) 
3 Antons, akapt. (181) 
3 Apinis J., kapt. (Ksk) 
3 Apsītis E., kapt. (181) 
3 Arnis V., vltn. (181/AT)
3 Asaris, ltn. (183)
3 Atvars O., vltn. (183)
3 Auniņš J., pulkv. (181/6) 
3 Auniņš R., vltn. (183)
3 Austrums O., vltn. (K/Avp) 
3 Auziņš H., ltn. (7) 
3 Avotkalns E., vltn. 
3 Azacis E., pltn. (183/AT)
3 Balodis A., kapt. (181/5) 
3 Balodis A., vltn. (181/6) 
3 Balodis J., kapt. (Avp) 
3 BaLodis N., kapt. (Avp) 
3 Bāns A. akapt. (183/AT) 
3 Barkāns, vltn. (181) 
3 Barons, atv. kapt. (Avp) 
3 Bērziņš A., kapt.
3 Bērziņš H., vltn. (Kst/Sma) 
3 Bērziņš J., kapt. (183)
3 Bērziņš J., pltn. (183/7) 
3 Bērziņš J., vltn. 
3 Bērziņš T., kapt. (181/Zd) 
3 Bētiņš, ltn. (181) 
3 Biezais J., kapt. (183/2) 
3 Bīlmanis, kapt. (181/Jp) 
3 Bilzens E., ārsts-ltn. (183)
3 Birkenšteins A., pulkv. (K613/Aad)
3 Birkenšteins Fr., pulkv.
3 Birkmanis A., vltn. (181) 
3 Birznieks J., pltn. (183/7) 
3 Bīskaps E., vltn. (181/6) 
3 Blanka A., vltn.
3 Blanka A., vltn.
3 Blaus A., pltn. (Kst/Ast) 
3 Blaus, kapt. (181/11) 
3 Blūms A., akltn. (181/2) 
3 Blūms N., kapt. (181) 
3 Blūms V., ltn. (183) 
3 Bojārs K., ltn. (181/AT) 
3 Bokalders P., pltn. (183/5) 
3 Bolšaitis A., kapt. (181/Jp) 
3 Brālceris H., ltn. (Avp) 
3 Brambats A., ģenerālis 
3 Brants A., vltn. (181/1) 
3 Briedis A., kapt. (Kap) 
3 Briedis J., pltn.
3 Briedis K., kapt. (183/12) 
3 Briedis K., kapt. (183/Aad) 
3 Briedis M., vltn. (181/6)
3 Briedis P., pltn. (181/2)
3 Briedis V., ltn. (K613/Sma) 
3 Briesma K., vltn. (181) 
3 Brieže A., atv.kapt. 
3 Brinkmanis, kapt. 
3 Broks J., kapt. (Kap) 
3 Brūders J., kapt. (183/Sap) 
3 Bruņenieks V., pulkv.(227/9)
3 Bruņenieks V.,pulkv.(227/9) 
3 Bruņinieks V., pulkv. (183/9) 
3 Bubinduss A., pulkv. 
3 Buks H., ģenerālis 
3 Bulcelis N., ārsts-vltn. (181/7) 
3 Būne L., kapt. (K/Sab) 
3 Burka A., pltn. (181/6) 
3 Bušmanis E., vltn. (7)
3 Čablis A., kapt. (181/4)
3 Čakstiņš V., Itn. (183)
3 Čaročinskis A., vltn. (181/4) 
3 Cēlis A., ltn. (181)
3 Cermaukstis Fr., kapt. (181) 
3 Cinis P., vltn. (183) 
3 Cīrulis A., kapt. (181/5)
3 Dambis, vltn. (181)
3 Danga V., vltn. (183)
3 Danke J., kapt. (183/12) 
3 DaukaJ., vltn. (AT)
3 Degters K., vltn. (8)
3 Dekteris K., akapt. (Avp) 
3 Dorede V., vltn. (183)
3 Drikītis J., kapt. (183) 
3 Dubults A., vltn. (227/12) 
3 Dzelzskalns P., kapt. (183/AT) 
3 Dzenis A., pltn.
3 Dzenis A., pltn. 
3 Dzenitis A., ārsts-kapt. (3) 
3 Dzilna J., vltn. (183/4) 
3 Dzilna K., kapt. (183/3) 
3 Dzintars J., ltn. (K613/Sma) 
3 Eglājs, vltn. (181/Jp)
3 Ekchards, kapt. (7) 
3 Epners L., ārsts-vltn. (181/Sab) 
3 Ērmalis A., ltn. (181/AT) 
3 Ērmanis M., ltn. (181/Sap) 
3 Ērmansons, P., ltn. (183) 
3 Ernis A., vltn. (183) 
3 Ezeriņš A., kapt. (183/8) 
3 Fichtenbergs J., vltn. (181) 
3 Fiģis A., kapt. (183/6) 
3 Finarts A., vltn. (183) 
3 Fogelmanis O., atv. pulkv. 
3 Fogels N., vltn. (2) 
3 Freibergs Fr., atv. kapt.
3 Freimanis A., kapt. (181/4)
3 Freimanis P., ārsts-ltn. (181/2) 
3 Freimanis P., kapt. (183/12)
3 Frešmanis V., kltn.
3 GaldiņšT.,pltn.(K/Ast) 
3 Ģinters, vltn. (183)
3 Golde J., kapt.
3 Graudiņš H., kapt. (181/4) 
3 Grauds, ltn. (181) 
3 Gridukovs, kapt. 
3 Grīnbergs P., vltn. (181) 
3 Grīns J.A., kapt. (K613/Ast) 
3 Grīnvalds N., kapt. (K/Zap) 
3 Grobiņš V., ltn.
3 Grobiņš V., ltn.
3 Gūtbergs L., vltn. (183) 
3 Gūtmanis, kapt. (181)
3 Gūtmanis, kkapt. (F1) 
3 Hausmanis V., kapt. (12) 
3 Heideprīms F., ārsts-pltn.(181/2)
3 Holanders, pltn. 
3 Iākabsons H., pulkv.
3 Incītis J., ltn. (181) 
3 Induss A., kapt. (183/12) 
3 Jankavs, vltn. (181/Jp) 
3 Jankovskis A., vltn. (183) 
3 Jaunāris K., ltn. (181/AT) 
3 Jaunronis, kkapt. (F1) 
3 Jēkabsons K., kapt. (181/1) 
3 Jenčs F., kapt. ((181/4) 
3 Jēre Ž., pltn. (K/Avp) 
3 jeremovičs L., vltn. (181/3) 
3 Jomerts Ž., pulkv. (183/Kap) 
3 Jūgs J., pltn. (183/Lap) 
3 Juiga O., kapt. (181) 
3 Juka A., kapt. (11.) 
3 Jurēvičs H., pulkv. (181) 
3 Kacēns, kapt. (181)
3 Kadiķis A., k1tn. (183/Avp) 
3 Kaguss J., kapt. (183/Ast) 
3 Kalācis J., pltn. (K/Aist) 
3 Kalķis J., pulkv. (K/AT) 
3 Kalniņš A., pulkv. (181/Zap) 
3 Kalniņš ltn. (181) 
3 Kalniņš-Vīndedzkalns K., pltn.(181/Apgp)
3 Kalns N., kapt. (183/9) 
3 Kalpiņš U., vltn.
3 Kalpiņš U., vltn.
3 Kalve, ltn. (183) 
3 Kalvis, ltn. (181) 
3 Kaminskis K., vltn. (183) 
3 Kaņepe-Kalniņš K., pltn.(181/Sap)
3 Kanniņš M., ltn. (227/12)
3 Kanniņš M., ltn. (227/12) 
3 Kārkliņš K., pulkv. (K/Aist) 
3 Kārkliņš, kapt. (181) 
3 Kārkliņš, ltn. (K) 
3 Kārkliņš, vltn. (K/Zart) 
3 Kāts G. avltn. (Vdp) 
3 Kaufelds J., kapt. (181) 
3 Kaugurs, kapt. (K) 
3 Kauliņš J., kapt. (3) 
3 Kazāks A., vltn. (183) 
3 Kaziņš N., vltn. (181/5) 
3 Kažmērs P., pltn. (181/Ast) 
3 Ķeksis A., vltn. (181)
3 Ķesteris, Itn. (181) 
3 Ķezberis O., vltn. (181/7) 
3 Ķiploks, altn. (K) 
3 Kiršteins J., kapt. (181/5) 
3 Ķivelītis Fr., atv. pltn. 
3 Klava-Talks K., vltn. (181/6) 
3 Kļaviņš P., vltn. (183) 
3 Kļaviņš R., ģen.ltn. 
3 Kļaviņš, ltn. (183) 
3 Klinsons J., pltn. (183) 
3 Klints A., kapt. (K/Sma) 
3 Klosinskis L., ltn. (Robežs.) 
3 Kluge E., pltn. 
3 Kociņš J., pltn. (181/Zart) 
3 Kociņš, vltn. (183/12)
3 Kokins, vltn. (227/12
3 Kokins, vltn. (227/12) 
3 Konrads, vltn. (Sab)
3 Konstants K., pltn. (K/Sap) 
3 Krastiņš K., kapt. (181) 
3 Krasts J., altn. (181/Kdp) 
3 Krasts, kapt. (181) 
3 Krīpens M., kapt. (6)
3 Kriškāns V., Itn. (183) 
3 Krūze, vltn. (K/4) 
3 Kugrēns R., vltn. (183) 
3 Kukainis K., altn. (183/AT) 
3 Kūlmanis J., pulkv. (Ast) 
3 Kuplais E., pltn. 
3 Ķurbe P., kapt. (181/1)
3 Kušķis, kkapt. (FI)
3 Kušlce V., pltn. (181) 
3 Labsvīrs K., kapt. (181/3)
3 Lācis A., kapt. (183/AT) 
3 Lācis P., vltn. (183/7)
3 Lasis P., Itn. (K/Zart) 
3 Lasmanis J., vltn. (181/6) 
3 Lasmanis, Itn. (183) 
3 Lazdiņš E., Itn. (K) 
3 Leitis V., pltn. (183/7) 
3 Lejas-Sauss A., pulkv. (AEV) 
3 Lejiņš A., vltn. (181/5) 
3 Lejiņš K., pulkv. (183/Ldp) 
3 Lejiņš V., pltn. (181) 
3 Lēnmanis J., vltn. (183) 
3 Lesčinskis Fr., vltn. (183) 
3 Līdaks, akapt. (181)
3 Līdums J., vltn. (181/AT) 
3 Lielais K., atv. pltn.
3 Lielbiksis R., pulkv. (181/4) 
3 Liepiņš E., kapt. (K) 
3 Liepiņš H., vltn. (181) 
3 Liepiņš J., ģenerālis (K) 
3 Liepiņš J., kapt. (K/Zart) 
3 Liepiņš K., kapt. (183/11)
3 Liepiņš K., pltn. (181/5)
3 Liepiņš P., pulkv. (K/Ast) 
3 Liepkalns, ltn. (181/2) 
3 Losbergs V., altn. (183) 
3 Losjevs J., atv. kapt. 
3 Lūsis A., kapt. (Ksk) 
3 Lūsis H., pltn. (K/Zart) 
3 Mangolds H., kapt. (K/Zart) 
3 Marcevs A., vltn. (181) 
3 Maršans J., vltn. (2) 
3 Maršans J., vltn. (2) 
3 Martinsons M., kapt. (10) 
3 Martinsons V., ltn. (K/Zart) 
3 Matcats A., kapt. (183/12) 
3 Medēns E., kapt. (183) 
3 Mednis J., pltn. (Ldp)
3 Mednis J., pltn. (Ldp) 
3 Meija, kkapt. (Fl) 
3 Melbārdis E., kapt. (183/9) 
3 Melling E., vltn. (181/1) 
3 Mežulis G., atv. vltn. 
3 Miezis A., ltn. (183) 
3 Miievskis N., pltn. (181) 
3 Miķelsons, kapt. (183) 
3 Mīlics A., kapt. (181/AT) 
3 Mitkus A., atv. ārsts-vltn.
3 Muižnieks, kapt. (181) 
3 Munters V., kapt. (Avp)
3 Nebijs K., ltn. (2)
3 Neimanis A., vltn. (181/6) 
3 Neimanis T., pltn. (181/5)
3 Orniņš A., pltn.
3 Ošiņš K., vltn. (181/3) 
3 Ozoliņš A., kapt. (183/7) 
3 Ozoliņš J., kltn. (183) 
3 Ozoliņš N., kapt. (8) 
3 Ozoliņš R., vltn. (181) 
3 Ozoliņš vltn. (183) 
3 Ozoliņš, ltn. 
3 Ozollapa T., kapt. (181) 
3 Ozols A., ltn. (181/2) 
3 Ozols, ltn. (181) 
3 Ozols, ltn. (183)
3 Padēls A., vltn. (183)
3 Pečulis V., vltn. (3) 
3 Pelēcis A., kapt. (181)
3 Pelēķis V., vltn. (181/AT) 
3 Pelniņš, ltn. (181/2) 
3 Peniķis R., pltn. (183/Zap) 
3 Pērkons H., pltn. (181/Sap)
3 Pērkons O., kapt. (183/9)
3 Plass N., pltn. (183/12) 
3 Pļavenieks G., kapt. (11) 
3 Plieniņš K., vltn. (183) 
3 Plikše F., pltn. (181/3) 
3 Plūcis E., pulkv. (Kra) 
3 Plukšis J., kapt. (7) 
3 Podinš J., ltn. (181/5) 
3 Pone J., pltn. (7) 
3 Pope K., kapt.
3 Pope K., kapt. 
3 Preiss K., ltn. (183) 
3 Press K., kapt. (181) 
3 Priedītis K., pulkv. (183/7) 
3 Privka J., pltn. (KT)
3 Privka J., pltn. (KT) 
3 Puķītis E., kapt. (183) 
3 Puķītis O., altn. (183) 
3 Pukše O.B., kapt. (Avp) 
3 Puksis M., altn. (183) 
3 Pura V., vltn. (183) 
3 Puriņš J., atv. pulkv. 
3 Puriņš J., kapt. (183/12) 
3 Puriņš M., vltn. (181) 
3 Puzis R., vltn. (K/Aad)
3 Ramanis R., vltn. (181/4)
3 Ramiņš E., kapt./pltn. (Ksk) 
3 Ratnieks E., pltn. (181/6)
3 Reguts K., kapt. 
3 Reguts K., kapt. 
3 Ringels R., ltn. (181/AT)
3 Rinkis V., kapt. (Avp)
3 Romans A., pltn. (AEV) 
3 Rozenbergs V., pltn. (181/Sab) 
3 Rozītis A., pltn. (183) 
3 Rožkalns A., vltn. (181/Sap) 
3 Rubulis K., atv.kapt.
3 Rubulis K., atv.kapt. 
3 Rumpe, ltn. (K/Avp) 
3 Rupeiks A., kapt. (181/6) 
3 Ruplēns, ltn. (181) 
3 Ruškēvics J., atv. ģenerālis 
3 Rūtenbexgs V., vltn. (183) 
3 Saivars R., ltn. (K/Sap)
3 Sala (Šīns), ltn. (K) 
3 Salmiņš R., vltn. (183) 
3 Salms J., kapt. (Jp) 
3 Salna N., ltn. (183/2)
3 Salnājs, pltn. (181)
3 Saltups E., kapt. (183/9) 
3 Sarkans P., vltn. (183)
3 Sausais O., kapt. (181) 
3 Šēls O., pltn. (183/7)
3 Šēnhofs L., pltn. (181/Vap) 
3 Siliņš A., kapt. (Zdp) 
3 Sīmanis J., kapt. (183/Ast) 
3 Skribo K., atv. pltn. (Avp) 
3 Skroderēns A., pulkv. (Zart) 
3 Skuja M., vltn. (183) 
3 Skujiņš E., vltn. (183) 
3 Šlessers J., ārsts-vltn. (183) 
3 Smiltēns E., kapt. (183/10) 
3 Sondors A., kapt. (183/10) 
3 Spāde T., admirālis 
3 Spalviņš P., pltn. (5) 
3 Spandegs J., vltn. (183/10) 
3 Spandegs V., ģenerālis 
3 Spilva J., pltn. 
3 Spilve P., ltn. (181) 
3 Spriņģis, atv. ltn. 
3 Sproģis K., kapt. (K/2) 
3 Sproģis P., pltn. (181/2) 
3 Sprostiņš K., pltn. (183) 
3 Spuriņš A., kapt. (181) 
3 Staķis, kapt. (181) 
3 Štāls K., ltn. (183) 
3 Staltmanis A., pltn. (183/Ast) 
3 Šteināts, pltn. (1) 
3 Straume A., ltn. (181/3) 
3 Straume M., vltn. (Sap) 
3 Strauss E., pulkv. (181/Vap) 
3 Strautiņš, vltn. (183/12) 
3 Strauts O., ltn. (181/AT) 
3 Strazdiņš, altn. (183) 
3 Striķis, altn. (183)
3 Strukovs N., vltn. (K/Avp) 
3 Stumbris A., ltn. (181/AT) 
3 Šulcs Z., vltn. (181) 
3 Švirksts J., kapt. (181/2)
3 Tarto F., pltn. (181/1)
3 Tone, E. vltn. (181) 
3 Tūjums A., vltn. (181/Jp) 
3 Ūdentiņš O., ģenerālis
3 Ulmanis J., atv. kapt.
3 Upītis V., vltn. (7) 
3 Upītis, kapt. (181)
3 Upmalis N., vltn. (183/3)
3 Valeika A., atv. ltn. (Avp)
3 Valkovskis V., akapt. (K/Sap) 
3 Vanags A., ltn. (181/Sap) 
3 Vanags E., ārsts-pltn. (7) 
3 Vancers D., kapt. (183/Lap) 
3 Veimanis P., pulkv. (Sma) 
3 Veinbergs A., kapt. (K/Lap) 
3 Veinbergs F., vltn. (181/5) 
3 Veldre, ltn. (181) 
3 Vendeliņš V., ltn. (183) 
3 Vēveris E., kapt. (183/7) 
3 Viducis, pltn. (2) 
3 Vījups A., ltn. (183) 
3 Vīksna A., kapt. (181)
3 Vikš-Sobolevskis Ž., kapt. (181) 
3 Vilnis, ltn. (181/Sap) 
3 Vipulis A., pulkv. (K/Ast) 
3 Virsaitis Fr. ģenerālis 
3 Vītols Fr., atv. ārsts-kapt. 
3 Vītols, kapt. (181) 
3 Vizla P., ltn. (K/Sab) 
3 Volganskis V., ltn. (181) 
3 Volmērs J., Itn. (181)
3 Zāģeris A., vltn. (181/6) 
3 Zālītis E., vltn. (K/Avp)
3 Zālītis V., kapt. (AT) 
3 Zālitis V., vltn. (7)
3 Zandersons E., pltn. (181/Vap) 
3 Zariņš J., kapt. (183) 
3 Zariņš J., pltn. (181) 
3 Zariņš, atv. kapt. (Avp) 
3 Zavertkins G., kapt. (181) 
3 Zelmenis V., ltn. (183) 
3 Zeltiņš A., vltn. (183) 
3 Zeltiņš O., kapt. (181/Sap) 
3 Zeltiņš, kapt. (K) 
3 Zeltiņš-Goldfelds O., atv. pltn. 
3 Zemitis J., kapt. (3)
3 Zemitis J., kapt. (3)
3 Žīds J., pulkv. (183/Lap) 
3 Žigurs A., kapt. (181)
3 Zirnieks K., vltn. (181) 
3 Zivtiņš J., pulkv. (Ast) 
3 Zušēvics Fr., ltn. (183) 
3 Zvirbulis A., ltn. (183)
3 Ābelting N., pulkv. (183/11) 
3 Ceplītis R., pulkv. (9) 
3 Ezeriņš, J., ģenerālis
3 Kociņš A., atv. pltn.
3 Mangols E., kapt. (Aist) 
3 Otankis A., vltn.
3 Platais A., pltn. (183/7) 
4 Alksnis, ltn. (Sfl/F1) 
4 Andermanis, kapt. (Kra) 
4 Andersons, kapt. (183) 
4 Antons J., ltn. (181) 
4 Apinis K., kapt. (181/4) 
4 Auniņš V., ltn. (183/AT)
4 Bluķis N., kapt. (183)
4 Braslis V., vltn. (Ksb) 
4 Bricis J., vltn. (183) 
4 Egle Ž., ltn. (181/5) 
4 Eichvalds T., ltn. (183) 
4 Elliņš O., vltn. (K/Sab)
4 Fedders B., kapt. (183/AT)
4 Gailis T., vltn. (181/AT)
4 Grabis L., kapt. (181)
4 Hartmanis, vltn. (Sfl/Fl)
4 Irbe V., vltn. (6)
4 Jēkabsons E., vltn. (K/Avp) 
4 Jūrkalns V., vltn. (183)
4 Kalniņš K., altn. (K/Avp)
4 Kasparsons A., pltn. (181/Lap) 
4 Ķirts N., Itn. (Sfl/F1)
4 Krastiņš V., Itn. (K/Avp) 
4 Kronis E., vltn. (K/Avp) 
4 Krūmiņš A., vltn. (183)
4 Lasis A., pltn. (183/11) 
4 Lasis, kapt. (Sfl/F1) 
4 Mežaks P., atv. ģenerālis 
4 Mežroze A., kkapt. (Sfl/Fl) 
4 Mierkalns, ltn. (Kra) 
4 Misiņš K., vltn. (183) 
4 Ozols V., ltn. (K/Sma) 
4 Pinks V., vltn. (183) 
4 Plostiņš J., ltn. (183/AT) 
4 Plukše V., kapt. (183) 
4 Pumpurs A., kapt. 
4 Pūpols I., ltn. (183) 
4 Pupons N., ltn. (183) 
4 Purmalis Ād., kapt. (K/Aist) 
4 Repsons D., vltn. (181/3) 
4 Rībens J., kapt. (183/7) 
4 Rinkovičs E., pltn. (183/Ldp) 
4 Rullis E., vltn. (183/AT) 
4 Rūtiņš V., vltn. (K/Zart)
4 Saulītis P., vltn. (K/Zart) 
4 Sovers P., pltn. (K/Aad) 
4 Stanga, ltn. (183) 
4 Strazdiņš A., vltn. (K/Sab) 
4 Stūre, ltn. (Sfl/Fl)
4 Turovskis K., kapt. (Sfl/F1)
4 Valdmanis R., ltn. (181/2)
4 Vanags O., kapt. (181/2) 
4 Vārdavs A., vltn. (183) 
4 Vētra A., ltn. (183/3) 
4 Vītums V., ltn. (81) 
4 Zālītis E., kapt. (Sfl/F1)
4 Zaļums J., ltn.
4 Zāvelis E., vltn. (183) 
4 Zēbergs H., kapt. (183/AT) 
4 Zvaigzne J., vltn. (181/AT) 
5 Brunovskis M., vltn. (183/Jp) 
5 Kārkliņš-Kārkle B., vltn. (7) 
5 Liepiņš Br., Itn. (Sma) 
5 Rudaka A., vltn. (6)