Latviešu kārtības dienesta slēgto vienību pārskats

                                    16. Zemgales  kd. btl.   

Formēšanas          Rīga  4.9.41.

Komandieri   pltn. Mangulis; no II.   12. 41. pltn. Kociņš

Komplektēšanas veids  brīvprātīgie

Laiks                22.10.41.   Vienības darbības vieta resp. rajons Dno, Staraja Rusas, Soļcu raj. (bez 4. rt.)

                                          Uzdevums  dzelzcelu apsardzība, partizānu apkarošana, kaujas uzdevumi

                        17.12.41.    Vienības darbības vieta resp. rajons atgriezās Latvijā un novietojās Ilūkstē

                                           Uzdevums atpūtā

                        22.1.43.       Vienības darbības vieta resp. rajons Bukmuiža

                                           Uzdevums bandītu apkarošana

                        3.2.43.         Vienības darbības vieta resp. rajons izbrauca uz Krasnoje Selo

                        26.11.41.     Vienības darbības vieta resp. rajons  4. rt. izbrauca uz Lugu

                                           Uzdevums apsardzība

      Vienības liktenis   iekļauts Leģionā kā I/1. k. p.

                                17. Kurzemes kd. btl.         

Formēšanas          Rīga 21.12.41

Komandieri      kapt. Skrauja;   no 21. 7. 42. kapt. Nikāns

Komplektēšanas veids  brīvprātīgie

laiks                  28.12.41.            Vienības darbības vieta resp. rajons Lepele (Baltkrievijā)

                                                  Uzdevums  bandītu apkarošana  sardžu dienests

                       no 1942. g. maija  Vienības darbības vieta resp. rajons Dņepropetrovska

                        1943. g. maijā      Vienības darbības vieta resp. rajons   pārvietots uz Ovruču

                                                   Vienības liktenis 30. 1. 43. izkļauts Leģionā kā I/1. k. p.

                        18.Kurzemes kd. btl.

Formēšanas          Rīga  4.9.41.

Komandieri     4.9.41.kapt. Bēms; no 16. 12. 41. - pltn. Lobe; no 30. 12. 41.-plkv. Kurše; no 21. 2. 42. -kapt. Rubenis

Komplektēšanas veids  brīvprātīgie

Laiks                                4.5.42. Vienības darbības vieta resp. rajons,  Minskas raj.

                                                    Uzdevums bandītu apkarošana

                                      18.5.43.  Vienības darbības vieta resp. rajons,  Rīga

                                                    Uzdevums  atpūtā un papildināšanai

                                     31.5.43.   Vienības darbības vieta resp. rajons, izbrauca uz Krasnoje Selo

                                                    Vienības liktenis  1. 6. 43. iekļauts Leģionā kā III/2. k. p.

                        19. Latgales kd. btl.

Formēšanas   Rīga  16. 12.41.

Komandieri kapt. Porietis; no 14.1.42.kapt. Praudiņš; no 7. 8. 42. vācu kapt. Heifeldts (Heufeldt) ; no 9. 2. 43. pltn. Aperats

Komplektēšanas veids  brīvprātīgie

Laiks                            12.5.42.  Vienības darbības vieta resp. rajons,  Krasnoje Selo

                                                    Uzdevums sardžu dienests un kaujas uzdevumi

                                                    Vienības liktenis 30. 1. 43. iekļauts Leģionā kā II/1. k. p.

                        20. Rīgas kd. btl.

Formēšanas   Rīga  4.9.41.

Komandieri   kapt. Porietis; 4.9.41.  no 4. 12. 41. - kapt. Bēms; no 14. 1. 42. - kapt. Porieties. u.c.

Komplektēšanas veids  brīvprātīgie

Laiks                                4.9.41 Vienības darbības vieta resp. rajons,  Rīga

                                                    Uzdevums  sardžu dienests

                                                    Vienības liktenis 1944. g. novembrī pārvietots uz Vāciju 15. div. Rīcībā

                        21. Liepājas kd. btl.

Formēšanas Liepājā  25. 2.42.

Komandieri   pltn. Rutulis; no 20. 8. 42. - vācu kapt. Jakobs (Jackob); no 9. 2.43. - kapt. Šnēberg;

Komplektēšanas veids  brīvprātīgie

Laiks                            0.3.42.  Vienības darbības vieta resp. rajons, izbrauca uz Krasnoje Selo

                                                Uzdevums  kaujas uzdevumi

                                                Vienības liktenis  30. 1. 43. iekļauts Leģionā kā I/1. k. p.

                                22. Daugavas kd. btl.

Formēšanas Rīgā- Bolderājā  25. 2. 42

Komandieri      pltn. Gerbers; no 1942. g. oktobra - kapt. Vanags

Komplektēšanas veids  brīvprātīgie

Laiks                            7. 10.42  Vienības darbības vieta resp. rajons, Varšava

                                                  Uzdevums  sardžu dienests

                                    26.7.42. Vienības darbības vieta resp. rajons, izbrauca uz Majevsku, Zaporožji pie Žitomiras

                                                 Uzdevums sardžu dienests un partizānu apkarošana

               28. 8.43. Vienības darbības vieta resp. rajons, Luckas raj.

                                                  Uzdevums  partizānu apkarošana

                                29. 12.43. Vienības darbības vieta resp. rajons, atgriezās Latvijā

                                               Vienības liktenis: 7. 2. 44. iekļauts 2. latv. policijas pulkā

                        23. Gaujas kd. btl.

Formēšanas  Rīgā-Bolderājā  25. 2. 42

Komandieri   kapt. Brigaders

Komplektēšanas veids  brīvprātīgie

Laiks                            5.5.42.  Vienības darbības vieta resp. rajons,  Dņepropetrovkas-Kerčasraj.

                                                Uzdevums  sardžu dienests un partizānu apkarošana

                                    2.3.44   Vienības darbības vieta resp. rajons, atgriezās Latvijā

                                    4.4.44.  Vienības darbības vieta resp. rajons, sardžu dienests un partizānu apkarošana

                                no 1944. g. Vienības darbības vieta resp. rajons, Bauskas raj.

                                                Uzdevums: kaujas uzdevumi

                                                Vienības liktenis: Vācijas kapitulācijas brīdī atradās Kurzemē

                            24. Talsu kd. btl.

Formēšanas  Liepājā 1.3.42

Komandieri    Liepājā   pltn. Vēveris; no 9. 2. 43. -kapt. Skrauja

Komplektēšanas veids  brīvprātīgie

Laiks                31.5.42.            Vienības darbības vieta resp. rajons, Minskas raj.

                                                Uzdevums partizānu apkarošana

                    no 1942. g. rudens Vienības darbības vieta resp. rajons, Peterhofa, Leņingradas fronte

                                                Uzdevums kaujas uzdevumi

Vienības liktenis: 18. 4. 43. iekļauts  Leģionā kā I/2. k. p

                                    25. Abavas kd. btl.

Formēšanas  Liepājā 6.3.42

Komandieri  kapt. Aluts; no 1942. g. jūnija - pltn. Plikauss

Komplektēšanas veids  brīvprātīgie

Laiks                                          Vienības darbības vieta resp. rajons,  Korestina, Ovruča, Žitomiras raj.

                                                    Uzdevums: partizānu apkarošana

                                                    Vienības darbības vieta resp. rajons,  atgriezās Latvijā

                                                    Vienības liktenis: 7. 2. 44. iekļauts 2. latv. pol. p.

                                26. Tukuma kd. btl.

Formēšanas:  Tukumā 6.3.42.

Komandieri   pltn. Gredzens; no 1942. g. decembŗa no 9. 2. 43. - pltn. Aperats

Komplektēšanas veids  brīvprātīgie

Laiks                             18.6.42            Vienības darbības vieta resp. rajons, Minskas raj.

                                                            Uzdevums: partizānu apkarošana un sardžu

                                    1942. g. beigās  Vienības darbības vieta resp. rajons,  pārvietots uz Novgorodas raj.

                                                            Uzdevums: dienests

                                                            Vienības liktenis: 23. 4. 43.ieklauts Leģionā kā I1 J2. k. p.

                            27. Burtnieku kd. btl.

Formēšanas: Rigā-Mangalsalā 14. 3. 42.

Komandieri   kapt. Bēms  no 20. 7. 42.pltn. Zīverts

Komplektēšanas veids  brīvprātīgie

Laiks                                        5.5.42.  Vienības darbības vieta resp. rajons,  Grišino raj. Ukrainā  Belaja Gora raj

                                                            Uzdevums: sardžu dienests kaujas uzdevumi

                                        no 1. 2. 43.  Vienības liktenis: 1943. g. aprīļa sākumā izformēts; btl. atlikums iedalīts 23. kd. btl.

                                    28. Bārtas kd. btl.

Formēšanas: Liepājā  9.3.42

Komandieri  pltn. Grāmatiņš; no 6. 6. 42. - kapt. E. Šmits

Komplektēšanas veids  brīvprātīgie

Laiks                                            5.5.42.  Vienības darbības vieta resp. rajons, Krivoi Rog

                                                                Uzdevums: sardžu dienests un partizānu apkarošana

                                                       Jūlijā  Vienības darbības vieta resp. rajons, atgriezās Latvijā

                                                                Vienības liktenis: 13. 7. 43. iekļauts Leģionā

                        16E Rēzeknes kd. btl. Pārdēvēts par 266E Rēzeknes kd. btl.

Formēšanas: Riga-Bolderājā 21. 3. 42. ;18.5.42.

Komandieri    pltn. Meija; no 14. 8.42. kapt. Skrauja; no 9. 2. 43. kapt. Tiltiņš

Komplektēšanas veids  brīvprātīgie

Laiks                                                    Vienības darbības vieta resp. rajons, Bolderāja

                                                            Uzdevums:  Apmācības un papildu bataljona

                                                            Vienības liktenis: 1944. g. novembrī pārvietots uz Vāciju 15. div. Rīcībā

                    17. Rēznas kd. btl. Pārdēvēts par 267. Rēznas kd. btl.

Formēšanas: Krāslavā  18.3.42. ;18.5.42.

Komandieri   pltn. Bebris; vēlāk kapt. Pļavnieks

Komplektēšanas veids  brīvprātīgie

Laiks                                18.3.42.   Vienības darbības vieta resp. rajons,  Krāslava

                                                       Uzdevums:  partizānu apkarošana   

                                        14.11.42. Vienības darbības vieta resp. rajons, Besaņicu, Veļikije Luki, Sebežas raj.

                                                       Uzdevums:  partizānu apkarošana

                                        14.7.44.   Vienības darbības vieta resp. rajons, atgriezās Latvijā

                                                        Vienības liktenis: Vācijas kapitulācijas brīdī atradās Kurzemē

                                18E Ērgļu kd. btl. pārdēvēts par 268. Ērgļu 19E kd. btl.

Formēšanas: Liepājā  18.3.42. ;18.5.42.

Komandieri   pltn. Rucels; vēlāk kapt. Tomass

Komplektēšanas veids  brīvprātīgie

Laiks                                    4.7.42.  Vienības darbības vieta resp. rajons, Dņepropetrovska

                                                        Uzdevums: sardžu dienests un partizānu apkarošana

                                                        Vienības liktenis: 3. 2. 44. izformēts; atlikums iekļauts 22. kd. btl.

                                19E kd. btl. pārdēvēts par  269. kd. btl.

Formēšanas:   18.3.42. 18.5.42.

Komandieri  

Komplektēšanas veids saformēts no muitas palīgrobežsargiem

Laiks                                                 Vienības darbības vieta resp. rajons,  Baltijas piekraste

                                                           Uzdevums: muitas apsardzības

                            20E kd. btl. pārdēvēts par 270. Abrenes kd. btl.

Formēšanas: Abrenē 9.5. 42. 18. 5. 42.

Komandieri  kapt. Saulīte

Komplektēšanas veids brīvprātīgie

Laiks                                                   Vienības darbības vieta resp. rajons, pēc saformēšanas nosūtīts vācu ziemeļfrontes rīcībā

                                                            Uzdevums:  sapieru uzdevumi

                                                            Vienības liktenis: 18. 2. 43. pārgāja vācu armijas (Wehrmacht) rīcībā un pārdēvēts par 672. latv. sap. btl.

                            271. Valmieras  kd. btl.

Formēšanas: Hansevicze (Minskas raj.) 15. 1.43.

Komandieri    kapt. Avotiņš: no 13. 8. 44. - pltn. Birzulis

Komplektēšanas veids  no citām vienībām pārskaitītie

Laiks                              15. 1.43.    Vienības darbības vieta resp. rajons, Sluckas-Minskas raj.           

                                                        Uzdevums: partizānu apkarošana

                                      14. 7. 44.    Vienības darbības vieta resp. rajons, atgriezās Latvijā

                                                        Uzdevums: partizānu apkarošana

                                    13. 8. 44.     Vienības darbības vieta resp. rajons, Apes, Sigulda

                                                        Uzdevums: kaujas uzdevumi

                           no 1944. g. oktobra Vienības liktenis: 1944. g. novembri iekļauts Leģiona 43. k. p.

                        272. Daugav kd.btl.

Formēšanas: Rīga-Bolderājā 1. 7. 42.

Komandieri     pltn. Mangulis; no 1942. g. jūlija pltn. Taube

Komplektēšanas veids  brīvprātīgie

Laiks                                26. 7.42.   Vienības darbības vieta resp. rajons, izbrauca uz Varšavu

                                                        Uzdevums: sardžu dienests

                                          1.10. 42. Vienības darbības vieta resp. rajons,  izveidojot 2 rotas: I/272. kd. btl., kom. kapt. Ziediņš un 1/274. kd. btl., kom, nezināms

                                                          Uzdevums: sardžu dienests Dņepropetrovskā sk. I /274. kd. btl. aili

                                                         Vienības liktenis:  Skat. 272. un 274. kd. btl. Ailes

                        273. Ludzas kd. btl.

Formēšanas: Ludzā 1. 7.42.

Komandieri   pltn. Birzulis

Komplektēšanas veids  brīvprātīgie

Laiks                                    1.7.42. Vienības darbības vieta resp. rajons,  Ludzā

                                                        Uzdevums: Bandītu apkarošana

                                                        Vienības liktenis: 15.7.43.apvienots ar 276. kd. btl.

                            1/274. kd. btl.

Formēšanas:  Varšavā 1.10.42.

Komandieri   vltn. Brunners

Komplektē­šanas veids  izdalīts no 272. kd. btl.

Laiks                                 16.10.42. Vienības darbības vieta resp. rajons, Bobruiskas raj.

                                                Uzdevums: sardžu dienests un partizānu apkarošana

                    no 1943. g. okt. beigām  Vienības darbības vieta resp. rajons, Polockas raj.

                                                          Uzdevums: sardžu dienests un partizānu apkarošana

                                            8. 3. 44.  Vienības darbības vieta resp. rajons, atgriezās Rīgā

                                                        Vienības liktenis: 1944. g. septembra beigās izformēts   

                                1/275. kd. btl.

Formēšanas:  Bolderājā  16. 10.42.

Komandieri    kapt. Kuģi­nieks

Komplektēšanas veids izdalīts no 266E kd. btl.

Laiks                                             Vienības darbības vieta resp. rajons, Rīga

                                                   Uzdevums: sardžu dienests un partizānu apkarošana

                                                    Vienības liktenis: 7.12.42. iekļauts 276. kd. btl.

                            276. Kuldīgas kd. btl.

Formēšanas: Kuldīgā 7. 12.42.

Komandieri    pltn. Meija; no 15. 7. 43. - pltn. Birzulis

Komplektēšanas veids  brīvprātīgie un iedalītie kārtības savrupdienesta sargi no Rīgas

Laiks                         14. 12.42.  Vienības darbības vieta resp. rajons, Viļaka, Latvijā

                                                  Uzdevums:  bandītu apkarošana

                                                  Vienības liktenis: 11. 8.43. iekļauts kā IV/1. pol. P

                            277. Siguldas kd. btl.

Formēšanas:  Rīgā 7. 12.42.

Komandieri     pltn. Taube

Komplektēšanas veids   kārtības savrupdienesta sargiem

Laiks                        11.12.42. Vienības darbības vieta resp. rajons,    Indra

                                               Uzdevums:  bandītu apkarošana

                                               Vienības liktenis:    11.8. 43. iekļauts kā I / 1. pol. p.

                        278. Dobeles kd. btl.

Formēšanas:  Bolderājā 7. 12.42.

Komandieri     pltn. Gre­dzens

Komplektēšanas veids no kārtības savrupdienesta sargiem un no citām vienībām izdalītiem

Laiks                    19. 12.42. Vienības darbības vieta resp. rajons, Ludzas un Vecslabadas raj.

                                             Uzdevums:  Ludzas un Vecslabadas raj.

                                             Vienības liktenis:  11. 8. 43. iekļauts kā II /1. pol. p.

                                279. Cēsu kd. btl.

Formēšanas:   Bolderājā 4. 1.43.

Komandieri    kapt. Tiltiņš; vēlāk pltn. Kleinbergs

Komplektēšanas veids  no kārtības savrupdienesta sargiem

Laiks                    3.2.43. Vienības darbības vieta resp. rajons, Zilupe

                                        Uzdevums:  bandītu apkarošana

                                        Vienības liktenis:  15. 7. 43. iekļauts 278. kd. btl.

                    280. Bolderājas kd. btl.

Formēšanas:  Bolderājā 23.1.43.

Komandieri     pltn. Lobe

Komplektēšanas veids  no kārtības savrupdienesta sargiem 

Laiks                            10.2.43. Vienības darbības vieta resp. rajons, Osvejas, Zilupes raj.

                                                Uzdevums:  partizānu apkarošana

                                                Vienības liktenis:  9. 4. 43. izformēts

    281. Abrenes kd. btl.

Formēšanas:  Rīgā

Komandieri   pltn. Veiss

Komplektē­šanas veids  no kārtības savrupdienesta sargiem  

Laiks                        10.2.43 Vienības darbības vieta resp. rajons, Osvejas, Zilupes raj.

                                            Uzdevums:  partizānu apkarošana

                                            Vienības liktenis:  9. 4. 43. izformēts

                    282. Ventas kd. btl.

Formēšanas: Bolderājā 5.3.43.

Komandieri  kapt. Zilvers

Komplektēšanas veids no citām vienībām izdalītie

Laiks                            14.3.43. Vienības darbības vieta resp. rajons, Zilupes raj.

                                                Uzdevums:  partizānu apkarošana

                                                Vienības liktenis:  15. 7. 43. iekļauts 277. kd. btl.

                    311. kd. btl.

Formēšanas:   Valmierā 12.5. 43.

Komandieri   pltn. Ozoliņš

Komplektē­šanas veids no kārtības savrupdienesta sargiem

Laiks                                    Vienības darbības vieta resp. rajons,  no Meitenes līdz Valkai

                                                            Uzdevums:  dzelzceļa apsardzība

                                            Vienības liktenis:  2. 7. 43. izformēts

                    312. kd. btl.

Formēšanas: Daugavpilī 15.5.43.

Komandieri  kapt. Michelsons

Komplektēšanas veids no kārtības savrupdienesta sargiem

Laiks                        18.3.43. Vienības darbības vieta resp. rajons, Vilna Ludza

                                            Uzdevums: dzelzceļa apsardzība

                                4.7.43    Vienības darbības vieta resp. rajons,  Ludza

                                              Uzdevums:  bandītu apkarošana

                                            Vienības liktenis: 11. 8. 43. iekļauts kā III/1. pol. p.

                       313. kd. btl.

Formēšanas: Rīgā 2.8.43.

Komandieri     pol. maj. Jumis; kapt. Blite

Komplektēšanas veids   no kārtības savrupdienesta sargiem

Laiks                            11.8.43.  Vienības darbības vieta resp. rajons,  Viļņas raj.

                                                   Uzdevums:  partizānu apkarošana

         no 1943. g. okt. līdz 24.1.44.  Vienības darbības vieta resp. rajons,  Sebežas, Neveles raj.

                                                      Uzdevums: partizānu apkaro­šana, vēlāk kaujas darbība

                                                      Vienības liktenis: 7. 2. 44. iekļauts 2. pol. p.

                        316. kd. btl.

Formēšanas:   Bolderājā 2.8.43.

Komandieri   pltn. Ozoliņš; maj. Bergs; maj. Nātiņš

Komplektēšanas veids   no kārtības savrupdienesta sargiem

Laiks                                 11.8.43   Vienības darbības vieta resp. rajons, Viļņas  raj.

                                                        Uzdevums:  partizānu apkarošana

      no 1943. g.oktobra līdz 24.1.44.  Vienības darbības vieta resp. rajons, Sebežas, Neveles raj.

                                                        Uzdevums: partizānu apkarošana, vēlāk kaujas darbība

                                                         Vienības liktenis: 7. 2. 44. iekļauts 2. pol. p.

                        317. kd. btl.

Formēšanas:  Bolderājā 18. 10.43.

Komandieri   kapt. Krūmiņš

Komplektēšanas veids  jaukts un papildināts ar mobilizētiem

Laiks                            27. 10.43. Vienības darbības vieta resp. rajons, Zilupes raj, Olaine

                                                     Uzdevums: partizānu apkarošana

                                        2.2.44.          Vienības darbības vieta resp. rajons Olaine

                                                        Uzdevums: partizānu apkarošana

                                                    Vienības liktenis: 14. 2. 44. iekļauts 3. pol. p.

                        318. kd. Btl

Formēšanas:  Bolderājā 25. 10.43.

Komandieri   kapt. Ābeltiņš

Komplektēšanas veids no kārtības savrupdienesta sargiem un ”C" grupas palīgpolicistiem

Laiks                            5.11.43..  Vienības darbības vieta resp. rajons, Vecslabada

                                                  Uzdevums:  bandītu apkarošana

                                                    Vienības liktenis: 14. 2. 44. iekļauts 3. pol. p.

                        319. kd. btl.

Formēšanas:   Rīgā 25. 10.43.

Komandieri   maj. Tiltiņš

Komplektēšanas veids  no kārtības savrupdienesta sargiem un ”C" grupas palīgpolicistiem

Laiks                            31. 11.43. Vienības darbības vieta resp. rajons, Sebežas, Indras raj.

                                                    Uzdevums:  bandītu apkarošana

                                    11.3.44.   Vienības darbības vieta resp. rajons, Olaine

                                                     Uzdevums: atpūtā

                                    3.4.44.      Vienības darbības vieta resp. rajons, Alūksnes, Gulbenes raj.

                                                    Uzdevums: bandītu apkarošana

                       1944. g. jūlija beigās Vienības darbības vieta resp. rajons, pārvietots uz Bauskas rajonu

                                                     Uzdevums: kaujas darbība

                                                    Vienības liktenis: Vācijas kapitulācijas brīdī atradās Kurzemē

                        320. kd. btl.

Formēšanas:  Rīgā 1. 12.43.

Komandieri  kapt. Levings

Komplektēšanas veids no citām vienībām izdalītie

Laiks                                        Vienības darbības vieta resp. rajons, Jelgava, Ķegums, Liepāja un Salaspils

                                                Uzdevums: sardžu dienests

                                                Vienības liktenis: 20. 9. 44. izformēts

                        321. kd. btl.

Formēšanas: Daugavpils 22. 12.43.

Komandieri  pltn. Zeltiņš; kapt. Fridrichsons; no 1944. g. marta - kapt. Mežgrāvis

Komplektēšanas veids no kārtības savrupdienesta sargiem un ”C" grupas palīgpolicistiem

Laiks                               30. 12.43. Vienības darbības vieta resp. rajons,  Abrene

                                                     Uzdevums: bandītu apkarošana

                                                    Vienības liktenis: 14. 2. 44. iekļauts 3. pol. p.

                        322. kd. btl.

Formēšanas: Rīgā un Bauskā 23.7.44.

Komandieri  kapt. Ķikuts

Komplektēšanas veids  jaukts

Laiks                            26. 7.44. Vienības darbības vieta resp. rajons, Bauskas raj.

                                                  Uzdevums: kaujas darbība

                                                  Vienības liktenis: Vācijas kapitulācijas brīdī atradās Kurzemē

____________________________
LATVIEŠU LEĢIONS, Arturs Silgailis lpp 328-339

©