THE SWEDEN TRAGEDY

German soldiers being forced upon the Russian ship

   After the wars end many soldiers caught behind Russian lines looked for escape. Many made it to sweden by boat but to their surprise the neutral government of Sweden refused them stay and ordered their return. Even against the protests of the Swedish populance ,hunger strike, and world opinion ,the soldiers were forced to go.

    On 27th of November 1945 early morning the Russian Ship " Kubana" transported 1600 German soldiers back to their territory and on 24th of January 25th the Russian ship "Beloostrovs" carried 99 Germans and 130 Latvians 9 Lithuanians and 7 Estonians . In the below list the B represents Bornholm detainees and the K represents from Kurzeme.

BOĻSEVIKIEM IZDOTO SARAKSTS

1946. g. 25. janvārī no Zviedrijas mocekļu ceļā aizgāja 22 latviešu virsnieki, 26 instruktori un 82 kareivji un gaisa izpalīgi. Ar B ir atzīmēti no Bornholmas un ar K — no Kurzemes nākušie. Izdoto vārdi:

 

1946. g. 25. janvārī no Zviedrijas mocekļu ceļā aizgāja 22 latviešu virsnieki, 26 instruktori un 82 kareivji un gaisa izpalīgi. Ar B ir atzīmēti no Bornholmas un ar K — no Kurzemes nākušie. Izdoto vārdi:

1. K Pulkv.-ltn. Gailītis, Kārlis — dzim. 1 6.11.1893.

2. B Kapteinis Ķeselis, Ernests — 0 9.01.1895.

3. B " Ziemelis, Vilis — 0 2.01.1903.

4. K " Apkalns, Pēteris — 03.02.1898.

5. B Virsleitn. Eltermanis, Voldemārs — 25.06.1901.

6. B " Karlsons, Ernests — 24.05.1883.

7. K " Lācis, Oļģerts — 03.09.1918.

8. B " Lielkājs, Paulis — 16.09.1905.

9. B " Raiskums, Jēkabs — 29.05.1910.

10. B Leitnants Bundža, Jānis — 10.08.1921.

11. B " Celms, Bernhards — 29.10.1902.

12. K " Dupurs, Augusts — 27.05.1916.

13. B " Kiršteins, Atvars — 02.11.1916.

14. B " Knoks, Valdis — 13.10.1912.

15. B " Lācis, Arnolds — 15.02.1910.

16. K " M atisons, Georgs — 1918.

17. B ” Prešņikovs, Jānis — 07.07.1917.

18. B " Priednieks, Jānis — 10.04.1910.

19. K " Rēķis, Oskars — 22.07.1914.

20. K " Ziemelis, Pēteris — 01.09.1914.

21. K Arsts Eichfūss-Atvars, Helmers — 21.11.1912.

22. B ” Slaidiņš, Jānis — 24.05.1916.

23. B Virsn.v. Cikste, Ervīns — 25.01.1906.

24. B " Kamerīlovs, Juris — 23.11.1912.

25. B " Zēbergs, Teodors — 04.04.1910.

26. B " Voika, Jānis — 01.07.1909.

27. K Virsserž. Kaņeps, Augusts — 14.03.1919.

28. B Seržants Radzēvičs, Jānis — 28.06.1911.

29. K Kaprālis Balodis, Ernests — 08.12.1910.

30. B " Blūms,Kārlis — 0 7.03.1915.

31. B " Briedis, Arnolds — 03.10.1910.

32. B " Celmiņš, Alberts — 05.12.1914.

33. B " Dambergs, Edmunds — 25.05.1910.

34. B " Eglīts, Valdemīrs — 28.07.1912.

35. B " Graudiņš, Arturs — 11.05.1910.

36. B " Grīva, Evalds — 30.12.1914.

37. B " Golanskis, Konstantīns — 23.01.1914.

38. B " Goldšteins, Jēkabs — 04.10.1906.

39. B " Heics, Elmārs — 08.01.1921.

40. B " Jēkabsons, Jānis — 03.07.1917.

41. B " Kaņeps, Arvīds — 1 3.17.1911.

42. B " Kochs, Fricis — 18.03.1912.

43. B " Štāmers, Oļģerts — 08.01.1915.

44. B " Štokhauzens, Arvīds — 30.12.1911.

45. B " Stumbris, Eriks — 12.04.1922.

46. B " Svārens-Svarenieks, Mārtiņš — 29.04.1918

47. B " Vilks, Gustavs — 20.03.1911.

48. B " Zutis, Jēkabs — 22. 0 5.1911.

49. K Abrāms, Oļģerts — 0 2.04.1928.

50. K Austrums, Aleksandrs — 23.01.1928.

51. B Apīnis, Edvīns — 11.11.1912.

52. B Apīnis, Edvīns — 30.10.1925.

53. B Auniņš, Herberts — 25.07.1925.

54. B Badītājs, Pēteris — 25.08.1915.

55. B Balodis, Jēkabs — 12.04.1912.

56. B Bejskis, Antons — 13.06.1925.

57. K Bergs, Jānis — 23.06.1926.

58 B Bertušs, Karlis — 01.03.1926.

59. B Bērzs, Uldis — 02.05.1925.

60. B Bikmanis, Osvalds — 0 2.05.1926.

61. B Brauns, Kārlis — 26.06.1925.

62. B B urbergs, Roberts — 30.12.1913.

63. B Caune, Ojārs — 30.03.1922.

64. B Bisenieks, Jānis — 30.04.1925.

65. B Cimmermanis, Kārlis — 19.12.1921.

66. B Cirītis, Pēteris — 10.11.1926.

67. B Daugavietis, Jānis — 17.09.1910.

68. B Daugulis, Oskars — 0 7.12.1926.

69. B Doma, Oskars — 14.07.1925.

70. B Dzenītis, J. — 05.03.1911.

71. B Ēdulfs, Vilis — 22.10.1925.

72. B Eglītis, Jānis — 04.10.1925.

73. K Einis, Valdemars — 31.05.1927.

74. B Ezergailis, Vitālijs — 0 2.04.1909.

75. B Grasis, Edgars — 06.11.1926.

76. B Gudļevskis, Sīmanis — 17.07.1922.

77. B Ivbulis, Augusts — 11.07. 1916.

78. B Kaija, Valdemārs — 10.05.1925.

79. B Kalējs, Pēteris, — 09.09.1919.

80. B Kalniņš, Arvīds — 22.10.1925.

81. B Kalniņš, Jānis — 23.06.1912.

82. B Rudenis, Jānis — 0 2.11.1926.

83. B Kārkliņš, Jānis — 26.07.1924.

84. B Kārkliņš, Jānis — 08.02.1925.

85. B Karlovs, Augusts — 05.10.1926.

86. B Karulis, Richards — 07.07.1926.

87. B Kļaviņš, Eduards — 19.10.1924.

88. B Kļaviņš, Kārlis — 04.02.1926.

89. B Klovāns, Vladislavs — 0 6.08.1915.

90. B Kočkers, Leonards — 03.04.1926.

91. B Kokins, Mečeslavs — 03.04.1926.

92. B Krastiņš, Oskars — 28.07.1925.

93. B Kronpušs, Linards — 09.11.1926.

94. B Kundziņš, Jānis — 04.10.1909.

95. B Legzdiņš, Pēteris — 23.01.1926.

96. K Liepiņš, Evalds — 10.04.1920.

97. K Liepiņš, Manfreds — 15.05.1914.

98. B Mačs, Aleksandrs — 15.05.1923.

99. B Markevičs, Viktors — 02.04.1924.

100. B Maurers, Mārtiņš — 16.09.1920.

101. B Miemis, Boriss — 27.11.1920.

102. B Millers, Aleksandrs — 19.01.1911.

103. B Miničs, Antons — 24.09.1924.

104. B Muižnieks, Jānis — 12.01.1926.

105. B Muižnieks, Modests — 15.11.1922.

106. B Olavs, Ernests — 24.04.1925.

107. B Ozoliņš, Laimdots — 26.11.1925.

108. B Ozoliņš Roberts — 17.09.1925.

109. B Pabērzs, Alfrēds — 10.06.1912.

110. B Poļanskis, Adolfs — 18.12.1922.

111. B Poļikījevs, Georgijs — 16.05.1906.

112. B Purmalis, Gustavs — 27.10.1923.

113. K Rediņš, Teofīls — 28.05.1927.

114. B Rimicāns, Vincets — 25.03.1923.

115. B Rūja, Ilmīrs — 06.11.1926.

116. B Ruks, Valdis — 21.07.1925.

117. B Sils, Viktors — 22.09.1922.

118. K Silamiķelis, Valentīns — 26.08.1924.

119. B Siliņš, Richards — 02.02.1926.

120. B S kromanis, Staņislavs — 04.07.1924.

121. B Stenders, Kārlis — 19.08.1915.

122. B Strazds, Pēteris — 25.07.1908.

123. B Šmits-Pētersons, Arnolds — 31.07.1922.

124. B Šteinbergs, Jānis — 08.06.1920.

125. B Teteris, Jānis — 05.11.1917.

126. B Traubergs, Vilhelms — 28.05.1922.

127. B Udrasols, Alberts — 22.09.1918.

128. B Udrasols, Donāts — 19.09.1925.

129. B Vēveris, Austrums — 16.04.1926.

130. B Vilders, Jānis — 12.02.1909.

                   Lietuvji :

1. Majors Ambrazunas, Pramas

2. Kapteinis Langys, Voldemīrs

3. Virsleitn. Jancys, Jonas

4. " Plevokas, Justas

5. Leitnants Lengvelis, Vincas

6. " Vosilius, Soteras

7. Arsts Zinkevicius, Vincas

8. Kapralis Ingelevicius, Vazys

9. Dižkareiv. Dranseika, Stasys

                      Igauņi :

1. Virsn. v. Indress, Johanes — 25.05.1908.

2. Kareivis Bogdanov, Mikel — 28.12.1927.

3. " Koiksin, Hillar — 26.02.1927.

4. " Lindeman, Hans — 20.02.1927.

5. " Purimāe, Jean — 27. 0 1.1927.

6. " Sosi, Elmar — 24.09.1927.

7. " Suurpere, Elmar — 24.11.1927.

 

ATPAKAĻ

©