LATVIAN SCHOOL STUDENTS DEPORTED TO SIBERIA 1940

XVII. 1941. GADA JŪNĪJĀ. UZ PADOMJU SAVIENĪBU DEPORTĒTIE, PĒC APCIETINĀŠANAS PAZUDUŠIE VAI NOGALINĀTIE SKOLĒNI.

Šai sarakstā minētie skolēni deportēti līdz ar viņu tuviniekiem 1941.g. 13. /14. jūnijā. To vārdiem, ko piemeklējis citāds liktenis, klāt piezīme. Sarakstā minēts vārds, uzvārds, vecums, skolas klase, skolas nosaukums.

BAIGĀ GADĀ . CIETUŠO SKOLĒNU KOPSKAITS
2093, no tiem:
a/ Aizvesti kopā ar piederīgiem
1796 skolēni
b/ Pēc apcietināšanas pazuduši
100 skolēni
c/ Apcietināti, vēlāk aizvesti
73 skolēni
d/ Aizvesti no vasaras kolonijām
44 skolēni
e/ Aizvesti atsevišķi
37 skolēni
f/ Nogalināti
20 skolēni
g/ Nogalināti kaŗa apstākļos
11 skolēni
h/ Krituši atbrīvošanas cīņās
5 skolēni
i/ Notiesāti un pēc tam izsūtiti
4 skolēni
j/ Aizvesti no sanatorijām
3 skolēni

No pamatskolām visā Latvijā
1392 No tiem:
  a/ Aizvesti kopā ar piederīgiem
1329 skolēni
  b/ Aizvesti no vasaras kolonijām
43 skolēni
  c/ Apcietināti un aizvesti atsevišķi
14 skolēni
  d/ Aizvesti no sanatorijām
3 skolēni
  e/ Apcietināti un pazuduši, varbūt aizvesti
3 skolēni

Latvijas Ģimnāziju Skolēni

47 ģimnāzijās kopā  
498 no tiem:
  a/ Aizvesti kopā ar piederīgiem  
386 skolēni
  b/ Apcietināti, aizvesti no cietumiem  
49 skolēni
  c/ Apcietināti un tad pazuduši  
31 skolēni
  d/ Aizvesti atsevišķi  
13 skolēni
  e/ Nogalināti  
9 skolēni
  f/ Nogalināti kaŗa apstākļos  
4 skolēni
  g/ Krituši ciņas  
4 skolēni
  h/ Notiesāti, pēc tam izsūtīti vai pazuduši  
2 skolēni

Ģimnāzijas Studenti #1

Ģimnāzijas Studenti #2

Ģimnāzijas Studenti #3

28 SPECIĀLĀS VIDUSSKOLĀS UN ARODSKOLĀS KOPĀ 129 , no tiem:

a/ Aizvesti kopā ar piederīgiem  
54 skolēni
b/ Apcietināti, pēc tam pazuduši  
44 skolēni
c/ Apcietināti un aizvesti  
16 skolēni
d/ Aizvesti atsevišķi  
6 skolēni
e/ Nogalināti  
5 skolēni
f/ Aizvesti no vasaras kolonijas  
1 skolēns
g/ Nogalināti kaŗa apstākļos  
1 skolēns
h/ Krituši atbrīvošanas cīņās  
1 skolēns

VIDUSSKOLĀS UN ARODSKOLĀS STUDENTI Saraksts

Lauksaimniecības Un Mājtūrības Skolu Skolēni.

a/ Aizvesti ar piederīgiem  
17 skolēni
b/ Apcietināti un pazuduši  
18 skolēni
c/ Apcietināti un aizvesti  
5 skolēni
d/ Aizvesti atsevišķi  
4 skolēni

JŪRSKOLAS AUDZĒŅI